previous pauseresume next

تشکیل کارگروه سلامت وامنیت غذایی در فرمانداری شهرستان سمیرم.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در تاریخ ۱/۷/۹۹ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم به ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه ، مدیر شبکه ، معاون بهداشتی ، ،  و مسئولین ادارات و نهاد ها ی شهرستان  و... تشکیل و درخصوص دستور کار های زیر بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در پایان جلسه به پاس زحمات و فداکاری پرسنل شبکه بهداشت و درمان در کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا در شهرستان از آقای دکتر صبوحی مدیریت محترم شبکه تجلیل بعمل آمد . 
۱-هماهنگی جهت رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتی کفن و دفن موارد کرونا مثبت و تامین غسال 
۲- هماهنگی و برنامه ریزی جهت نظارت بر رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتی توسط ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی (کارگران فصلی ،  اصناف ،نانوایی ها و ... ) واستفاده از ظرفیت و  همکاری ادارات و ارگانهای مرتبط ( فرمانداری ، صنعت معدن تجارت ، جهاد کشاورزی،اصناف ، اداره تعاون و...   ) 
۳- بررسی وضعیت دفن زباله های پزشکی در شهرستان 
۴- هشدار افزایش بیماریهای مشترک انسان و دام و هماهنگی جهت انجام  مداخلات کنترل و پیشگیری در شهرستان با همکاری ادارات و ارگانهای مرتبط و ...

بازدید معاون توسعه ومدیر بوجه دانشگاه از پرووژه های دردست احداث شبکه سمیرم.

۳۱شهربورماه بازدید دکتر رضایتمند معاون توسعه و مدیر بودجه دانشگاه ،دکتر صادقیان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، دکترپورزمانی مشاور معاونت توسعه و مهندس سورانی مدیر حوزه فنی دانشگاه ازروند پیشرفت پروژه های در دست احداث شبکه بهداشت و درمان (مرکز جامع سلامت مهرگرد،ستادشبکه بهداشت،مرکز جامع سلامت شهیدمطهری، درمانگاه امام خمینی)و بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم ( ساختمان کلینیک تخصصی، دیالیزو پانسیون ۶ واحدی پزشکان)،در پایان بازدید جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان و مدیریت شبکه جهت بررسی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه هابرگزار، که تصمیمات خوبی درجهت تکمیل پروژه ها اتخاذ گردید.

 

 

 

حضور کارشناسان ناظر معاونت بهداشتی استان در شهرستان سمیرم.

روز دوشنبه مورخ ۲۴-۶-۹۹کارشناسان ناظر برنامه پیشگیری و مقابله باکووید ۱۹ معاونت بهداشتی استان ،  خانمها  فولادگر و  عشوریون ،  موسوی معاون بهداشتی وکارشناسان مرکز بهداشت سمیرم  خانمها بهرامیان و قربانی  ، با فرماندار  شهرستان سمیرم  عسکریان دیدار نمودند .در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت و اقدامات انجام شده در ستاد پیشگیری و کنترل کرونا در شهرستان مطالبی پیرامون وضعیت شهرستان و انتظارات مرکز بهداشت استان و شهرستان بیان گردید و در پایان عسگریان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مطالبی در خصوص نظارت و پیگیری سلامت پرسنل ادارات ، اصناف ، کشاورزان ، کارگران فصلی و ... با محوریت شبکه بهداشت ومشارکت ادارات وارگانهای مرتبط بیان نمودند .

 

 

 

 

 

و مشارکت ادارات و

حضور ناظرین بهداشتی در دور دوم انتخابات نمایندگی مجلس در شهرستان سمیرم.

۲۱شهریور ماه حضور ناظرین بهداشتی و نظارت بر اجرای ورعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در دور دوم انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم.

تجلیل وقدردانی از مدیریت شبکه بهداشت ودرمان سمرم.

تجلیل وقدردانی از  مدیریت شبکه بهداشت ودرمان سمیرم،۲۰شهریور ماه کارکنان شبکه با حضور در دفتر مدیریت بمناسبت روز پزشک وقدردانی از زحمات دکتر علی اصغرصبوحی که در جهت ارتقائ سطح سلامت مردم وتلاشهای ایشان در مقابله و پیشگیری از  کرونا که  در شهرستان انجام داده اند با اهدائ لوح سپاس تقدیر نمودند.

برگزاری جلسه توجیهی ناظرین بهداشتی شعب اخذ رای در شبکه بهداشت سمیرم.

روز سه شنبه مورخه ۹۹/۶/۱۸  جلسه توجیهی ناظرین بهداشتی  با حضور عسگریان فرماندار شهرستان ،پیرمرادیان رئیس هیات نظارت ،دکتر صبوحی مدیر شبکه ،موسوی معا ون بهداشتی و کارشناس  بهداشت محیط پیرامون شرح وظایف ،الزامات ،قوانین و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم بصورت وبینار در مرکز آموزش بهورزی شهرستان سمیرم برگزار گردید . در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و فعالیت های پرسنل شبکه بهداشت مطالب و توصیه ها لازم ارائه و به سوالات ناظرین پاسخ داده شد .

برگزاری جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی مرحله دوم انتخابات در شهرستان سمیرم.

۱۷شهریورماه برگزاری جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی غربالگری و آموزش پرسنل انتظامی مسئول امنیت حوزه های انتخاباتی در امر انتخابات مرحله دوم نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان سمیرم،با حضور دکتر صبوحی، معاون بهداشتی ، کارشناسان واحد‌های بهداشتی ومسئول بهداری نیروی انتظامی در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید. 

برگزاری کمیته اجرایی هر خانه یک پایگاه سلامت در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی اجرایی هر خانه یک پایگاه سلامت مرکز بهداشت شهرستان  سمیرم

در تاریخ ۱۱/۶/۹۹اولین جلسه کمیته علمی اجرایی هر خانه یک پایگاه سلامت باحضور معاون بهداشتی وکارشناسان بهداشتی شبکه در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.

ابتدا موسوی معاون بهداشتی در مورد کلیات اجرای برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت ،اهداف کلی واهداف اختصاصی وشرح وظایف سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان در این برنامه، مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه خانم صابری دبیر کمیته علمی و مسئول آموزش سلامت در مورد واژه وتعریف مفاهیم سفیر سلامت خانوار ،رابط محله وخودمراقبتی ،زمان اجرای برنامه وشرح وظایف سطوح مختلف ادغام برنامه ،دوره های آموزشی ،گزارش وشاخص های برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت ،استراتژیهای برنامه وانجام فعالیتها در این زمینه مطالبی را بطور مشروح ارائه نمودند.

تشکیل کمیته فنی بهداشت مدارس در شبکه بهداشت سمیرم.

۱۳,شهریور ماه کمیته فنی بهداشت مدارس شهرستان با حضور مدیریت،معاونت  پرورشی و کارشناس  بهداشت  مدارس آموزش و پرورش، مدیریت، معاونت بهداشتی و مسئولین واحد‌های بهداشتی در شبکه بهداشت برگزار گردید. 
در این جلسه با بررسی وضعیت بیماری کووید ۱۹در شهرستان مقرر گردید بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی مربوطه، آموزش رابطین سلامت و خدمتگزاران مدارس در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی،ثبت خود اظهاری کارکنان ومعلمان مدارس در سایت سلامت وزارت بهداشت،همچنین مقررشد با تشکیل تیمهای نظارتی، با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و آموزش و پرورش نظارت مستمر از مدارس بر نحوه اجرایی دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در مدارس  داشته باشند.

جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی ناظرین بهداشتی درمحل حوزه های انتخاباتی درشهرستان سمیرم .

۱۲شهریورماه جلسه هماهنگی و برنامه ریزی حضور ناظرین بهداشتی در محل حوزه های انتخاباتی مرحله دوم نمایندگی شهرستان ،با حضور دکتر صبوحی، معاون بهداشتی و کارشناسان عضو  در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰