previous pauseresume next

اعلم نتایج انتخابات هشتمین دوره نظام پزشکی شهرستان سمیرم

                                       اطلاعیه

نتایج انتخابات هشتمین دوره سازمان نظام پزشکی شهرستان سمیرم به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- گروه پزشکان

اعضاء اصلی:

۱-دکتر حسین شفیعی   ۲-دکتر حمیدرضا رحمتی   ۳-دکتر اعظم امیدی

۴-دکترعلی اصغر صابری  ۵- دکتر خسرو طایی ۶-دکتر اردلان ابراهیمی

علی البدل:

 ۱-دکترزهرا اسدی    ۲-دکترمحسن نیک خواه

۲-گروه دندانپزشک:

 دکتر پوریا ضیایی

۳-گروه ماما:

نرگس طایی

۴-گروه لیسانسه پروانه دار:

فاطمه افشاری

۵-گروه علوم آزمایشگاهی:

دکتر نگارحاجی اشرفی

۶-گروه داروساز:

دکترمرتضی صفایی

ضمن تشکراز  مشارکت همه شما همکاران عزیز در انتخابات نظام پزشکی این شهرستان ، نامزدان انتخابات نظام پزشکی شهرستان در صورت اعتراض به نتایج،شکایت خود را به شبکه بهداشت سمیرم نزد سرکار خانم شهبازی کتبا ظرف مدت ۴۸ ساعت جهت رسیدگی اعلام نمایند.

برگزاری وبینار یافته های پاراکلینیکی سرطان برست در شهرستان سمیرم

۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ وبینار آموزشی یافته های پاراکلینیکی سرطان برست ویژه پزشکان و ماماهای مراکز شهری وروستایی شهرستان برگزار گردید.در این وبینار تفسیر سونوگرافی برست، تفسیر ماموگرافی ،یافته های خوش خیم برست و یافته های مشکوک به بدخیمی برست به طور کامل توسط دکتر تائبی متخصص جراحی ارائه گردید.

نظارت تیم مدیریتی از محل حوزه برگزاری کنکور سراسری شهر سمیرم

۹تیرماه۱۴۰۰حضوردکتر صبوحی مدیر شبکه و کارشناسان بهداشت در محل حوزه برگزاری کنکور سراسری در شهر سمیرم و نظارت بر روند رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی قبل و حین برگزاری آزمون همچنین همکاری با ناظرین حوزه ها در راستای رعایت قوانین بهداشتی در محل حوزه ها.

بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم

۸تیرماه ماه۱۴۰۰بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم ضمن بررسی پروتکل های بهداشتی در وضعیت نارنجی شهرستان، در کنترل مواد غذایی  مقدار بیش از ۵۰ کیلو گرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته،غیر مجازوفاسد طی تنظیم صورتجلسه توقیف وجمع آوری گردید. .

تحویل اولین کانکس خانه بهد اشت عشایری در شهرستان سمیرم

۸تیرماه ۱۴۰۰اولین کانکس خانه بهداشت عشایری باپیگیریهای معاونت بهداشتی استان ،به شبکه بهداشت سمیرم تحویل داده شدتا جهت خدمت رسانی به عشایرمنطقه مورد استفاده قرارگیرد.      

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی حضور ناظران بهداشتی در حوزه های برگزاری کنکور در شهرستان سمیرم

۸تیرماه۱۴۰۰جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی حضور ناظران بهداشتی در حوزه های برگزاری کنکور در شهرستان سمیرم باحضور دکتر صبوحی مدیر شبکه و کارشناسان واحد های بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،مدارس وروابط عمومی در دفتر مدیریت برگزار گردید.

بازید کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه از محل برگزاری کنکور در شهرستان سمیرم

۷تیرماه ۱۴۰۰بازید کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه از محل برگزاری کنکور در شهرستان سمیرم واقع در دانشگاه پیام نور سمیرم با هدف ارائه توصیه‌هایی بهداشتی واجرای دستورالعمل و پروتکلهای بهداشتی مقابله با کووید۱۹قبل وحین برگزاری کنکور۱۴۰۰،در این بازدید نظارتی رئیس دانشگاه پیام نور سمیرم گزارشی از اقدامات و تمهیدات انجام گرفته در جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی در زمان بر گزاری کنکور ارائه نمودند.                     

بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم

۳تیرماه ماه۱۴۰۰بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم ضمن بررسی پروتکل های بهداشتی در وضعیت نارنجی شهرستان، در کنترل مواد غذایی  مقدار بیش از ۶۰ کیلو گرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته،غیر مجازوفاسد طی تنظیم صورتجلسه توقیف وجمع آوری گردید. .

برگزاری کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مقابله با کووید۱۹شبکه بهداشت و درمان سمیرم

۳۱خردادماه ۱۴۰۰برگزاری کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مقابله با کووید۱۹شبکه بهداشت و درمان با حضور دکترصبوحی مدیر شبکه، دکتر رحمتی معاون بهداشتی ومسئولین واحد های بهداشتی در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.

بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم

۳۰خرداد ماه۱۴۰۰در بازرسی کارشناسان  بهداشت محیط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سمیرم ضمن بررسی پروتکل های بهداشتی، در کنترل مواد غذایی  مقدار  ۷۰ کیلو گرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته،غیر مجازوفاسد طی تنظیم صورتجلسه توقیف وجمع آوری گردید. .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰