previous pauseresume next

برگزاري دوره آموزشي طراحي و اجراي بسيج اطلاع رساني در شبكه سميرم

واحد آموزش سلامت اقدام به برگزاري دوره آموزشي طراحي و اجراي بسيج اطلاع رساني با حضور ۳۰ نفر از كاردانان و كارشناسان مامايي و بهداشت خانواده نمود. در اين دوره آموزشي سركار خانم نصيري و سركارخانم چاجايي به مباحثي تحت عنوان بسيج اطلاع رساني آموزشي،

انهدام مواد غذایی

معدوم سازی بیش از ۱۵۰۰کیلوگرم مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي غير مجاز و غير قابل مصرف در شهرستان سمیرم

سمیرم برگزاری گارگاه آموزشی بهداشت مسکن در شبکه بهداشت ودرمان

گارگاه آموزشی بهداشت مسکن ویژه کاردانمها وکارشناسان بهداشت محیط در مرکز آموزش بهورزی سمیرم با هدف ارتقاء سطح آگاهی وعملکرد بازرسین بهداشت محیط برگزار گردید.در این جلسه مهندس طغرایی ومهندس شهبازی درخصوص بهداشت مسکن ،شرایط بهداشتی آشپزخانه، سرویس های بهداشتی ،ایمنی در منزل،نگهداری تاسیسات منزل و.. مطالبی بطور مشروح بیان نمودند.

برگزاری گارگاه آموزشی تقلب در مواد غذایی در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

گارگاه آموزشی تقلب در مواد غذایی ویژه کاردانمها وکارشناسان بهداشت محیط با هدف آشنایی با انواع تقلبات در مواد غذایی وروشهای تشخیص  در مرکز آموزش بهورزی سمیرم برگزار گردید.در این جلسه مهندس شهبازی درخصوص ابعاد تقلب در مواد غذایی ،طبفه بندی تقلبات، انواع تقلبات در مواد غذایی ،روشهای شناسایی وکشف تقلب وقوانین ومقررات مرتبط با تقلبات مواد غذایی   مطالبی بطور مشروح بیان نمودند.

تجلیل از جانبازان وایثارگران شبکه بهداشت ودرمان سمیرم بهداشت

تجلیل از جانبازان وایثارگران شبکه بهداشت ودرمان سمیرم بهداشت ودرمان سمیرم بمناسبت روزشهادت دکتر چمران از جانبازان وایثارگران شبکه بهداشت ودرمان سمیرم تجلیل بعمل آمد . در این راستا به نمایندگی از جانبازان وایثارگران  به دونفر ازاین عزیزان با اهداء هدیه ولوح تقدیر توسط مدیریت وکانون بسیج جامعه پزشکی سمیرم تجلیل بعمل آمد.

کلاس اموزش کلیات اندازه گیری عوامل شیمیایی

کلاس آموزش کلیات اندازه گیری عوامل شیمیایی  به صورت منطقه ای  ویژه کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستانهای سمیرم ،شهرضا و دهاقان  توسط واحد بهداشت حرفه ای سمیرم برگزار گردید در این کلاس آموزس مهندس افشاری کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای  سمیرم  ضمن تشکر از حضور مدعوین کلیات اندازه گیری  عوامل شیمیایی  خاصه گرد وغبا ر و بخارات  را به صورت مبسوط بیان نمودند

کلاس اموزشی معاینات شغلی

کلاس آموزشی معاینات شغلی ویژه پزشکان در آموزشگاه بهورزی  توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید در این کلاس اموزشی  ابتدا مهندس افشاری کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای ضمن خوشامد گویی به حاضرین انواع معاینات شغلی و اهمیت هر کدام را بیان نمودند در ادامه خانم دکتر اسدی پزشک طب کار شهرستان مراحل انجام معاینات شغلی را به صورت مبسوط بیان نمودند

تعریف نشده

کلاس اموزشی ارگونومی

کلاس آموزشی ارگونومی حمل دستی بار ویژه نیروهای خدماتی در سالن کنفرانس بیمارستان سید الشهدا سمیرم  توسط واحد بهداشت حرفه ای  مرکز بهداشت سمیرم برگزار گردید در این کلاس آموزشی آقای ابراهیمی نسب کارشناس بهداشت حرفه ای نحوه صحیح حمل دستی بار و کشیدن و هل دادن بار و همچنین مخاطراتی را که در اثر رعایت این نکات رخ میدهد را بیان نمودند    

جلسه هماهنگی پزشکان بیمه روستایی در شهرستان سمیرم

 جلسه هماهنگی پزشکان بیمه روستایی در مرکز بهداشتی درمانی ونک با حضور معاون بهداشتی ومسئول گسترش شبکه، پزشکان وماماهای مراکز روستایی وکارشناس بیمه استان برگزار گردید ، در ابتدا مهندس محمدی معاون بهداشتی ضمن

برگزاری اولین کمیته جامعه ایمن شهرستان در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

 کمیته  جامعه ایمن شهرستان  با مشارکت واحد های فنی ستاد شبکه و بیمارستان سید الشهدا (ع)واعضا محلی و مسئولین  در محل سالن آموزش بهورزی تشکیل شد . ابتدا مهندس محمدی معاون شبکه ضمن خیر مقدم وتبریک اعیاد شعبانیه د ر خصوص جامعه ایمن و اهداف آن  مطالبی عنوان نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰