previous pauseresume next

برگزاری کمیته پایش رشد کودکان زیر ۶ سال با همکاری اداره بهزیستی در شهرستان سمیرم

کمیته پایش رشد کودکان زیر ۶ سال با همکاری اداره بهزیستی در سالن اجتماعات آن اداره با حضور اعضاء و مدیران مهد کودکها برگزارگردید . ابتدای جلسه آیاتی از کلام ا...مجید قرائت گردید و سپس آقای مهندس محمدی به اهمیت موضوع تغذیه کودکان با توجه به شکل گیری عادات غذایی در این سنین و عوارض ناشی از سوء تغذیه در رشد و نمو کودکان پرداختند در ادامه خانم افشاری مسوول بهبود تغذیه دستور کار جلسه و آمار مربوط به طرح یک وعده غذای گرم روستا مهدها و مشکلات مربوط به بهداشت محیط مهد کودکها نیز توسط آقای طغرایی    ارائه گردید.همچنین خانم داوودی رئیس اداره بهزیستی دستورالعمل مربوط به برنامه را مطرح نمودند که پس از بحث و تبادل نظر مصوبات جلسه تدوین گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه سیستم مدیریت اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس در شهرستان سمیرم

در تاریخ ۲۰/۰۷/۹۴ کارگاه آموزشی تحت عنوان برنامه سیستم مدیریت اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس جهت کلیه کاردانها و کارشناسان بهداشت خانواده و مامایی در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی برگزار گردید. در این جلسه بیان اهداف برنامه،راهنمای تکمیل برنامه مذکور و نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه توسط کارشناسان بهداشت مدارس ارائه گردید

بازدید مدیریتی از پروژه های عمرانی مراکز تحت پوشش شبکه سمیرم

در تاریخ ۲۰/۷/۹۴ تیم مدیریتی با حضور دکتر صبوحی از روند اجرای پروژه های عمرانی ، احداث پانسیون  پزشک مرکز حیدر آباد و تعمیرات پانسیون سرایداری مرکز مهرگرد بازدید بعمل آوردند .همچنین در خصوص گازکشی مرکز مهرگرد، هماهنگی لازم با پیمانکار صورت پذیرفت .

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت با مسئولین واحدهای شبکه بهداشت و درمان سمیرم

در تاریح ۱۸/۰۷/ ۹۴ ساعت ۱۱:۳۰جلسه هماهنگی مدیریتی با مسئولین واحدهای شبکه در دفتر مدیریت برگزار گردید.پس از تلاوت آیاتی از قرآن ، د کتر صبوحی ضمن خیر مقدم اشاره داشتنددر اولویت قرار دادن اجرای طرح تحول سلامت در برنامه های کاری واحد ها واجرای بموقع مصوبات جلسات هماهنگی در ادامه دستور کار جلسه توسط دبیر جلسه قرائت ومسئولین واحدها گزارشی از اقدامات و برنامه های مربوطه را ارائه نمودند.جلسه پس از بحث وتبادل نظر میان اعضاء، با تصویب ۳۳مورددر ساعت۱۴:۲۰ به پایان رسید

برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سمیرم

در تاریخ ۱۹/۷/۹۴ راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه به ریاست عسگریان معاونت فرمانداری شهرستان و با حضور دکتر صبوحی مدیریت شبکه واعضاء کارگروه در محل شبکه بهداشت ودرمان سمیرم برگزارگردید. دستور کار جلسهکارگروه به شرح ذیل:۱-      بررسی مصوبات جلسه قبل۲-      بیماری های منتقله از آب وغذا با اولویت التور۳-      پیشگیری وکنترل ایدز۴-      طرح موضوع برنامه مدیریت کاهش خطر بلایااین جلسه پس ازبحث و تبادل نظرمیان اعضاء با تصویب هشت  مصوبه در ساعت ۱۲ به پایان رسید.

برگزاری جلسه آموزشی « مهارتهای فرزند پروری » به مناسبت هفته جهانی کودک در شهرستان سمیرم

به مناسبت هفته جهانی کودک ،مورخ ۱۶/۷/۹۴ جلسه آموزشی با عنوان « مهارتهای فرزند پروری » با همکاری واحد سلامت خانواده و جمعیت ( سلامت کودکان ) و واحد بهداشت روان ،جهت مربیان مهد کودکها و پیش دبستانیهای تحت پوشش اداره بهزیستی برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی بمناسبت هفته سلامت زنان جهت کارکنان زن ادارات شهرستان سمیرم

به مناسبت هفته سبا (سلامت زنان ایرانی  )جلسه آموزشی جهت کارکنان زن ادارات شهرستان در تاریخ ۲۰/۰۷/۹۴ توسط خانم شکری(مامای سطح دو شهرستان)در محل آموزشگاه بهورزی برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی شادی در خانواده جهت رابطین سلامت محیط کار ادارات شهرستان سمیرم

جلسه آموزشی شادی در خانواده جهت رابطین سلامت محیط کار و تقدیر از آنهادر تاریخ ۱۸/۰۷/۹۴ ،با توجه به مناسبت هفته بهداشت روان (۳۰-۲۳ مهرماه)جلسه آموزشی با هماهنگی واحد آموزش سلامت توسط واحد بهداشت روان در محل آموزشگاه بهورزی برگزار گردید

بازدید مدیریتی از پروژه های عمرانی شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

بازدید مدیریتی با حضور دکتر صبوحی ،مسئول ساختمانی و مسئول گسترش شبکه از پروژه های عمرانی در حال اجرا ،طرحهای که در این بازدید مورد نظارت قرار گرفت: شامل تعمیرات اساسی      پانسیون های پزشک ، ماما و سرایدار مرکز خفر و احداث مرکز بهداشتی کره دان ،همچنین در راستای  اقدامات انجام شده جهت اورژانس ۱۱۵ بیده و ۱۱۵ حنا با شوراها و بخشداری تشکیل جلسه داده شد و مواردی جهت راه اندازی به تصویب رسید.

برگزاری جلسه هماهنگی مراقبت و پیشگیری از بیماری کوروناویروس در در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

جلسه هماهنگی مراقبت بیماری کوروناویروس در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۱ صبح با حضوردکتر صبوحی مدیریت شبکه ، پزشکان بیمارستان سیدالشهدا(ع) و نیز پزشکان مراکز شهری و روستایی در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید و مصوبات جلسه طی نامه ای به واحدهای همکار برنامه ارسال گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰