previous pauseresume next

نصب و راه اندازی تکرار کننده بر روی ایستگاه ارتباطی اورژانس پیش بیمارستانی کلنجه کوه در شهرستان سمیرم

با توجه به موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن شهرستان سمیرم و وجود نقاط کور مخابراتی و بی سیم در شهرستان ، با همکاری واحد ارتباطات رادیوئی مدیریت حوادث و فوریتها ی استان اقدام به افزایش ارتفاع دکل مرکز فرمان از ۱۸ متری به

برگزاری جلسه کمیته حضور و غیاب در شبکه بهداشت و درمان سمیرم

در تاریخ ۲۴/۰۱/۹۵ ساعت ۱۱ صیح کمیته حضور و غیاب با حضور مسئولین واحدها و کارگزینی در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید در این جلسه دکتر صبوحی مدیر شبکه نکات

برگزاری کمیته هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت شهرستان سمیرم

کمیته هماهنگی و برنامه ریزی شهرستان سمیرم در تاریخ ۲۲/۰۱/۹۵ با حضور مسئولین ادارات و نهادها شهرستان سمیرم  ، دکتر صبوحی مدیریت شبکه ، معاونت بهداشتی در دفتر مدیریت

برگزاری کمیته درون بخشی هفته سلامت در شبکه بهداشت درمان سمیرم

در تاریخ ۲۱/۰۱/۹۵ ساعت ۱۰ صبح کمیته درون بخشی هفته سلامت با حضور دکتر صبوحی مدیریت شبکه و معاون

جلسه هماهنگی مراقبت های دوران بارداری درمرکز اموزش بهورزی شهرستان سمیرم

در تاریخ ۱۹/۰۱/۹۵ جلسه هماهنگی با مراقبین سلامت و کاردانهای ناظر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در خصوص مشکلات مربوط به مراقبتهای دوران بارداری توسط سرکار خانم دکتر

جلسه اموزشی طرح سوئیچ واکسن در مرکز طالقانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم

جلسه آموزشی اجرای طرح سوئیچ واکسن خوراکی سه ظرفیتی فلج اطفال به واکسن دو ظرفیتی درتاریخ۱۷/۰۱/۹۵با حضور ۳۰نفر از کاردانها و کارشناسان مراکز ومراقبین سلامت در مرکز بهداشتی طالقانی تشکیل

دیدار مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم با امام جمعه

جلسه اموزشی طرح سوئیچ واکسن در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم

جلسه آموزشی اجرای طرح سوئیچ واکسن خوراکی سه ظرفیتی فلج اطفال به واکسن دو ظرفیتی درتاریخ۱۷/۰۱/۹۵با حضور ۵۲نفر از بهورزان شاغل در خانه های بهداشت سطح شهرستان در محل سالن اجتماعات

پاکسازی روستا از زباله ها

با همکاری دانش اموزان اهالی روستا وبرنامه ریزی خانه بهداشت گل افشان زباله ها وزباله های ساختمانی در روستای گل افشان جمع اوری گردید

برگزاری اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت در شبکه بهداشت و درمان سمیرم

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت سال ۹۵ با حضور دکتر صبوحی مدیریت شبکه، مهندس محمدی معاون بهداشتی و کارشناسان مسئول    واحدهای بهداشتی در دفتر مدیریت برگزار می گردد.در این جلسه دکتر صبوحی ضمن خیر مقدم و

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰