previous pauseresume next

گرامیداشت روز ملی آمار وبرنامه ریزی در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

در تاریخ ۲/۸/۹۶ به مناسبت روز ملی آمار وبرنامه ریزی جلسه ی با حضور معاون بهداشتی  ومسئولین واحدهای بهداشتی در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید، در این جلسه پس از تلاوت آیات چند از کلام ا.. مجید ،مهندس محمدی ضمن خیرمقدم وتبریک روز ملی آمار وبرنامه ریزی

برگزاری کارگروه جمعیت وخانواده ویژه بانوان ادارات در شهرستان سمیرم

کارگروه جمعیت وخانواده ویژه بانوان ادارات در سالن فرمانداری راس ساعت ۸صبح با حضور آقای عسگریان معاون فرماندار،مسوول بانوان شهرستان خانم نصیری ونماینده بانوان ادارات برگزار گردیدبراساس

اول آبانماه روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد.

برگزاری کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان سمیرم

کار گروه سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان سمیرم به ریاست سجادی  بخشدار بخش مرکزی شهرستان وبا حضور دکتر صبوحی مدیر شبکه  واعضاء کارگروه 

جتسه مهارت های زندگی توسط بهداشت روان درسالن اجتماعات شبکه بهداشت سمیرم

درتاریخ ۲۶ مهر۹۶ ساعت ۱۰ صبح بمناسبت گرامیداشت بهداشت روان جلسه آموزشی مهارت های زندگی درمحیط کاردرسالن اجتماعات شبکه

برگزاری کمیته بهداشت روان به مناسبت هفته بهداشت روان درسمیرم

با فرا رسیدن هفته سلامت کمیته بهداشت روان در آموزشگاه فاطمه الزهرا وآسیه شهر کمه توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت کمه برگزار گردید

هفته تکریم ازسالمندان درمرکز جامع سلامت شهدبهشتی سمیرم

درتاریخ ۲۶ مهر۹۶ ساعت ۱۰ صبح به مناسبت هفته جهانی و تکریم

برگزاری جلسه آموزشی جهت سفیران دانش آموزی آموزشگاه هاجر شهرونک

درتاریخ ۲۴/۷/۹۷جلسه آموزشی با همکاری وهماهنگی شبکه بهداشت (آموزش سلامت ،بهداشت روان، مرکز ونک) وآموزشگاه هاجر شهرونک باتوجه به برنامه

برگزاری جلسه آموزشی جهت سفیران سلامت خانوار وپرسنل آموزشگاه هاجر وسمیه شهرونک سمیرم

درتاریخ ۲۴/۷/۹۶جلسه آموزشی با همکاری وهماهنگی شبکه بهداشت (آموزش سلامت ،بهداشت روان )ومرکز خدمات جامع سلامت شهرونک باتوجه به اجرای

همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی غذا در مدارس شهر سمیرم

در تاریخ ۲۴/۷/۹۶ به مناسبت بزرگداشت روز جهانی غذا با همت پرسنل آموزشگاه نیرومند ،واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و بهبود تغذیه همایش پیاده روی و صرف صبحانه سالم از محل آموزشگاه تا پارک دریاچه با حضور دانش آموزان،اولیای مدرسه و دانش آموزان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰