previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی درخانه بهداشت های سیور رودآباد سادات آباد سمیرم

بمناسبت هفته سلامت بانوان باهمکاری سفیران سلامت ورابطین بهداشتی کلاس آموزشی باموضوع ورزش درمیانسالان برگزارشد دراین کلاس

برگزاری کارگروه مداخلات ارتقاءسلامت ستاد شهرستان سمیرم

جلسه کارگروه مداخلات ارتقاءسلامت ستاد شهرستان با حضور ریاست محترم کارگروه مداخلات جناب آقای دکتر صبوحی  برگزار گردید

هفته سلامت زنان درخانه بهداشت تنگ خشک سمیرم

درتاریخ ۷ ابان ۹۷ بمناسبت هفته سلامت بانوان درخانه بهداشت روستایی تنگ خشک با همکاری سفیران سلامت ورابطین بهداشتی کلاس آموزشی

کارگاه آموزشی آمادگی ازدواج سالم درمرکز اموزش بهورزی سمیرم

در تاریخ ۰۲/۰۸/۹۷ و ۰۶/۰۸/۹۷کارگاه آموزشی آمادگی ازد واج سالم ویژه بهورزان در آموزشگاه بهورزی و مرکز آموزش بیده برگزار گردید در این جلسه

کارگاه آموزشی خود مراقبتی دوران بلوغ درمرکز بهورزی سمیرم

در تاریخ ۰۲/۰۸/۹۷ و ۰۶/۰۸/۹۷کارگاه آموزشی خودمراقبتی دوران بلوغ ویژه بهورزان در آموزشگاه بهورزی و مرکز آموزش بیده برگزار گردید در این جلسه

مهارت های فرزند پروری درمدرسه شهیداسکندری سمیرم

در تاریخ ۶ابان۹۷ جلسه آموزشی مهارتهای فرزند پروری و اموزش گام های مهم فرزند پروری و سبکهای ان، جهت والدین دانش آموزان مدرسه شهید

گرامیداشت هفته سلامت بانوان در شهرستان سمیرم

در تاریخ ۹۷/۸/۳ به مناسبت هفته سلامت بانوان باهماهنگی واحد بهداشت مدارس وواحد سلامت خانواده جلسه آموزشی برگزار گردید در ابتدا خانم بهرامیان کارشناس میانسالان در خصوص هدف برنامه میانسالان ،مراقبتهای این گروه سنی و اهمیت تشکیل پرونده الکترونیک

آموزش ارگونومی استفاده از کوله پشتی در مدارس درسمیرم

در تاریخ ۳/۸/۹۷ واحد بهداشت حرفه ای شهرستان سمیرم اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحت عنوان استفاده از کوله پشتی مناسب –مدیریت کاهش خطربلایا ( آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی )برای دانش آموزان و والدین در مرکز خدمات جامع

گرامیداشت هفته سلامت بانوان در مرکز بیده شهرستان سمیرم

در تاریخ ۹۷/۸/۱ به علت مشغله بانوان در چیدن سیب جلسه آموزشی در

گرامیداشت هفته سلامت بانوان در پایگاه طالقانی شهرستان سمیرم

جلسه آموزشی سرطانهای شایع زنان در تاریخ ۳۰مهرماه ۹۷توسط خانم

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰