previous pauseresume next

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه پزشکان

در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ واحد بهداشت روان اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع پیشگیری از خودکشی نمود که در این کارگاه طغرائی کار شناس ارشد بهداشت روان به موضوعاتی با عنوان ارائه آمار در ایران  و جهان ، موارد اقدام به خودکشی و شیوع آن بر حسب جنسیت ، سن و ...در شهرستان، از جمله عوامل و علائم خودکشی و پیشگیری از آن مباحثی را ارائه دادند و سپس جلسه با پس آزمون پایان پذیرفت.

تعطیلی دو مرکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهر سمیرم

در اجرای طرح تشدید نظارت بر اماکن عمومی  ومراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی یک واحد نانوایی و یک واحد اغذیه فروشی بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی  توسط بازرسین بهداشت محیط تعطیل گردید.

کمیته بیماریهای ژنتیک سال۱۳۹۳

کمیته بیماریها تحت عنوان ژنتیک(بتا تالاسمی)با مشارکت تیم مرکز ژنتیک، آزمایشگاه ، سردفترهای ثبت ازدواج و کارشناسان ستادی همکار برنامه روز پنج شنبه مورخ ۸ خرداد ۹۳  در محل دفتر مدیر شبکه تشکیل شد . ابتدا مهندس محمدی معاون شبکه ضمن خیر مقدم د ر خصوص اهمیت پیشگیری و کنترل بیماریهای ژنتیک مطالبی عنوان نمودند.در ادامه تیموری کارشناس برنامه

کمیته بیماریهای ژنتیک سال۱۳۹۳

کمیته بیماریها تحت عنوان ژنتیک(بتا تالاسمی)با مشارکت تیم مرکز ژنتیک، آزمایشگاه ، سردفترهای ثبت ازدواج و کارشناسان ستادی همکار برنامه روز پنج شنبه مورخ ۸ خرداد ۹۳  در محل دفتر مدیر شبکه تشکیل شد . ابتدا مهندس محمدی معاون شبکه ضمن خیر مقدم د ر خصوص اهمیت پیشگیری و کنترل بیماریهای ژنتیک مطالبی عنوان نمودند.در ادامه تیموری کارشناس برنامه

کمیته ستادی برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث سال ۱۳۹۳

کمیته بیماریها تحت عنوان پیشگیری از سوانح و حوادثبا مشارکت کارشناسان ستادی همکار برنامه روز پنج شنبه مورخ ۸ خرداد ۹۳  در محل دفترمعاون بهداشتی شبکه تشکیل شد . ابتدا مهندس محمدی معاون بهداشتی شبکه ضمن خیر مقدم د ر خصوص اهمیت پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث مطالبی عنوان نمودند.در ادامه تیموری کارشناس برنامه با بهره گیری از داده های

بازدید رییس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) سمیرم

شنبه ۱۰ خرداد ماه، رییس دانشگاه از چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) سمیرم بازدید نمود.

افتتاح طرح توسعه اورژانس بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

شنبه ۱۰ خرداد ماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع)، طرح توسعه اورژانس بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) سمیرم که با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال و با زیربنایی بالغ بر ۷۵۰ مترمربع احداث و تجهیز گردیده، با حضور رییس دانشگاه، امام جمعه و فرماندار سمیرم، نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، مدیر و مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم ،ریاست ادارات ،شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین محلی افتتاح شد.

گزارشات کمیته آب شرب شهرستان در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

در تاریخ ۱/۳/۹۲ کمیته آب شرب شهرستان با حضور اعضاء در دفتر معاونت بهداشتی شبکه برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی بیماریها منتقله از آب و غذا در شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

جلسه آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا ویژه کاردانها و کارشناسان بهداشت محیط با هدف ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد کارکنان در سالن آموزشگاه بهورزی شهرستان برگزار گردید .

برگزاری کارگاه آموزشی طرح بسیج سلامت با محوریت پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز مصرف دخانیات در سنین مدرسه درشبکه بهداشت ودرمان سمیرم

   در تاریخ های هشتم ، چهاردهم ، پانزدهم وبیست ویکم اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی تحت عنوان طرح بسیج سلامت با محوریت پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز مصرف دخانیات در سنین مدرسهجهت کلیه بهورزان ، کاردانها وکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی ، وپزشکان مراکز در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی برگزار گردید. دراین

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰