previous pauseresume next

کارگاه آموزشی معلمین رابط سمیرم

در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ کارگاه آموزشی ویژه معلمین رابط آموزشگاههای شهرستان در سالن اجتماعات آموزشگاه کوی ماندگار برگزار شد، در این جلسه در خصوص شرح وظایف رابطین معلم در

گرامیداشت هفته سلامت مردان در روستای تنگ خشک سمیرم

در تاریخ ۹۶/۱۲/۹جلسه آموزشی فعالیت بدنی مناسب در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر توسط خانم دکتر رفیعی پزشک مرکزجامع سلامت

گرامیداشت هفته سلامت مردان در مرکز بلوک بهشتی شهرستان سمیرم

در تاریخ ۹۶/۱۲/۹با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توسط آقای محتشمی بهورز خانه بهداشت گرموک مردان میانسال فراخوان شده و جلسه آموزشی

برگزاری کمیته بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن(فلج شل حاد،مننژیت،سرخک،... وایمن سازی وپیامدهای نامطلوب آن)و آنفلوانزا شهرستان سمیرم

در تاریخ ۰۸/۱۲/۹۶ کمیته بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و پیامدهای نامطلوب ایمن سازی راس ساعت ۱۱صبح با حضور افراد فوق الذکر در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید، ابتدا جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم بهداشتی ، ضمن خیر مقدم وتشکراز حاضرین در خصوص بروز طغیان بیماریهائی از قبیل فلج اطفال وسرخک در کشورهای همسایه وحساس تر شدن برنامه مراقبت از این بیماریها برای حفظ تداوم دستاورد حذف وریشه کنی این بیماریها واهمیت بحث

دیدار مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سمیرم با فرماندهی انتظامی

درتاریخ ۹ اسفند ۹۶ ساعت ۱۰ صبح دکتر صبوحی شبکه بهداشت ،ابوذرعسکری امور عمومی وپوریا ذولفقاری حراست شبکه بهداشت درستاد

گرامیداشت هفته سلامت مردان در روستای اسلام آباد مهرگردسمیرم

در تاریخ  ۷ اسفند ۹۶به مناسبت هفته سلامت مردان خانم قاسمی مامای مرکز جامع سلامت مهرگرد به همراه آقای بازیاری کارشناس ناطر منطقه با حصور

گرامیداشت هفته سلامت مردان در مرکز بلوک بهشتی شهرستان سمیرم

در طول هفته سلامت مردان پزشک مرکز بلوک بهشتی خانم دکتر اسدی به آموزش چهره به چهره نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

گرامیداشت هفته سلامت مردان در شهر کمه شهرستان سمیرم

در تاریخ ۷ اسفند۹۶خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی و معاینات مردان میانسال توسط آقای خواجه و آقای بهادری در روستای خاکدانه خانه بهداشت

گرامیداشت هفته سلامت مردان درروستای بیده سمیرم

درتاریخ ۶ اسفند ۹۶ به مناسبت هفته سلامت مردان مسابقه والیبال و مسابقات محلی به محوریت مرکز جامع سلامت بیده  در منطقه پادنا انجام گردیدکه

گرامیداشت هفته سلامت مردان در شهر ونک شهرستان سمیرم

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توسط خانم اسدی مامای مرکز خدمات جامع سلامت شهر ونک با مدیران مدارس و دعوت از اولیاء دانش آموزان

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰