صفحه اصلی | معرفی شهرستان | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما

 

 

تصاویر روز

beauty_flowers_persian-star.org_40.jpg

مطالب آموزنده

خشنودی پدر و مادر، رضای خداوند است و خشم الهی در غضب پدر و مادر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممیزی بالینی
نمونه ای ممیزی بالینی چاپ

خلاصه اي از يک فرايند مميزي باليني که در نظام سلامت انگلستان ١ برروي زخم پاي ديابتي انجام شده بود به شرح زير است:

ادامه مطلب...
 


سامانه سلامت ایرانیان