previous pauseresume next

گزارش عملکرد شبکه بهداشت سمیرم در برنامه تحول نظام سلامت

مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم تصریح کرد در قالب این طرح بیش از ۱۶۰ میلیون تومان برای ارتقاء سطح ارائه خدمت در  بیمارستان و نیز پرداخت ۳۵۵ میلیون تومان به پزشکان و نیز خرید تجهیزات به ارزش ۲۹۰ میلیون تومان انجام شده است .وی با اشاره به اینکه کار نمونه گیری ازمایشگاه در مراکز روستایی حیدر اباد ،خفر و چهارراه در حال انجام است افزود :را ه اندازی ازمایشگاه مرکزی شهر حنا با اعتباری افزون بر ۱۲۰ میلیون تومان با مشارکت خیرین در دست اقدام است دکتر خاکباز اضافه کرد :با راه اندازی و فعالییت این ازمایشگاه دو نیروی علوم ازمایشگاهی جذب سیستم بهداشت و درمان سمیرم می شوند.وی همچنین بر نمونه گیری بیش از ۳۵۰ نفر با بیش از ۳۸۰۰ مورد ازمایش در یکماه اخیر در این مراکز روستایی اشاره کرد و گفت :با اجرای برنامه تحول نظام سلامت ،دغدغه مردم در بخش درمان و هزینه سنگینی را که بر دوش بیماران وارد میشد کاهش یافته است ،ایشان در ادامه با اشاره به فعالیتهای عمرانی شبکه بهداشت و درمان سمیرم خاطر نشان کرد ساخت چهار واحد پانسیون پزشکان در مرکز حنا و بیده و نیز خانه بهداشت های سیور و علی اباد هرکدام با متراژ ۸۰ متر ،دیوار کشی تنگ خشک و حیدر اباد ، راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی کره دان با مشارکت خیرین از جمله طرحهای در دست اقدام شبکه بهداشت و درمان سمیرم است

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰