previous pauseresume next

پیاده روی بطرف شهداء گمنام کارکنان شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

مراسم با قرائت زیارت عاشورا وصرف صبحانه ازهمکاران بزرگوار پذیرایی گردید دراین برنامه دکتر صبوحی مدیریت شبکه با تجلیل ازشهدای گمنام وپاسداشت هفته عفاف وحجاب برای کارمندان سخنانی ایراد نمودند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰