previous pauseresume next

روز جهانی تخم مرغ درمدرسه ابتدایی شهر کمه سمیرم

مدرسه رقیه و مرکز بهداشتی کمه در محل مدرسه رقیه برگزار گردید.در این همایش کارشناس مرکز جامع سلامت ضمن آشنایی با فواید تخم مرغ و تاکید در مصرف روزانه آن دانش آموزان صبحانه خودرا میل کردند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰