previous pauseresume next

راهپیمایی ۱۳ ابان ۹۷ شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

لانه جاسوسی درایران عزیز توسط دانش آموزان وروز ملی مبارزه بااستکبار جهانی راگرامی داشته وباشعار وحمایت از آینده سازان این مرز وبوم بایدثابت کنند که دانش آموزان الگوی دانایی،بصیرت وولایتمداری هستند وبا شعار هیهات من الذله  وتحریم آمریکایی دیگر اثر ندارد این روز بزرگ را گرامی داشتند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰