previous pauseresume next

دیدار با امام جمعه شهرستان سمیرم

 را به استحضار ایشان رساندند . امام جمعه شهرستان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات وتلاشهای مدیریت ، کارکنان شبکه ، بیمارستان سیدالشهداء(ع) در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم شهرستان ، فرمودند: که خدمتگذاری به مردم از نعمت های بزرگی است که نصیب هرکس نخواهد شد.پس  باید قدر این نعمت را بدانیم 

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰