previous pauseresume next

جلسه هماهنگی درون بخشی در مرکز جامع سلامت بهشتی سمیرم

خانه بهداشت و ارائه پیشنهادات لازم مقرر گردید موارد زیر پیگیری و انجام گیرد.۱.دقت در تکمیل صحیح وارد کردن اطلاعات در سامانه سیب بخصوص بیماریهای واگیردار مثل ایدز و سندرمیک۲.آموزش هپاتیت در گروههای هدف و شناسایی افردا مبتلا باتوجه به رایگان شدن درمان۳.آشنایی با سطوح متخلف درمان بیماریهای منتقله از غذا  از خانه بهداشت تا بیمارستان بخصوص اهمیت نمونه گیری اولیه التور و انتقال صحیح نمونه قبل از ارجاع به پزشک و یا درمان اولیه۳.مطالعه پروتکل سرطان در حضور پرسنل و بیان مشکلات موجود در انجام تست تشخیصی سرطان.و تاکید بر انجام دقیق تست۴.اهمیت پیگیری بیماران دیابتی جهت انجام تست HbA1c۵.درخواست برگزاری حداقل یک جلسه آموزشی به جوانان در مورد رعایت نکات ایمنی در جاده ها

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰