previous pauseresume next

جلسه آموزشی بیماریهای مشترک انسان ودام

دراین جلسات آموزشی در موردمعرفی  بیماریهای تب مالت ، سیاه زخم وهاری وحیوان گزیدگی راههای سرایت –راههای پیشگیری ووظایف مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت در زمینه کنترل این بیماریها مطالب لازم توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها بیان گردید

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰