previous pauseresume next

تشیع پیکر پاک شهیدان درسمیرم

همراه بابسیجیان پایگاه بسیج شبکه بهداشت وپرسنل خواهر وبرادردراین تشیع جنازه شرکت کردندوشهدای عزیز گمنام راازمیدان شهداء بطرف گلزار شهیدان برروی دستان مردم سلحشور سمیرم وبا تکبیر وشعارهای شهیدان زنده اند الله واکبر همراهی کردند که سخنران این مراسم امام جمعه شهرستان بودند.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰