previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان ویژه پرسنل خدمات شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

ابتدا جلسه با تلاوتی از کلام الله مجید شروع شد . سیس آقای تیموری مربی مبارزه با بیماریها  شبکه ضمن عرض خیرمقدم و ضرورت اهمیت ارتقا  دانش ، نگرش پرسنل خدمات در ارائه بهتر خدمات بیماریهای مشترک بین انسان و دام  را بیان نمودند. سپس راه های انتقال ،پیشگیری وکنترل بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان را به ترتیب توضیح دادند و در ادامه توسط شرکت کنند گان به سئوالات پایان جلسه آموزشی  پاسخ داده شد

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰