previous pauseresume next

برپایی چادر ارزیابی خطر بیماریهای قلبی وعروقی ،فشارخون ،دیابت ،اختلالات چربی خون در میدان شهدا شهر سمیرم

مرکز بهداشت شهرستان وبا همکاری دانشجویان رشته های پزشکی وپیراپزشکی شهرستان سمیرم در میدان شهدا به مناسبت میلاد پر برکت امام رضا (ع) ارزیابی خطر مراجعین در سطح شهر انجام شد و نتایج آن با توجه به آدرس افراد در سامانه سیب ثبت خواهد شد. به سئوالات مراجعین پاسخ داده شد وآموزش برای مراجعه به پا یگاههای سلامت جهت دریافت خدمات غیر واگیر انجام شد.

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰