previous pauseresume next

برنامه طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی سمیرم

پیش دبستانی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با مراجعه به این مراکز از نظر واکسیناسیون، سلامت جسمانی، سنجش بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، معاینه پزشکی و دندانپزشکی مورد بررسی و معاینه قرار گرفته و همچنین دانش آموزانی که دارای اختلال می باشند جهت معاینات تخصصی به متخصص ارجاع داده می شوند.

 

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰