previous pauseresume next

نحوه مصرف داروها در ماه مبارک رمضان و توزیع مکملهای دارویی درسمیرم

مسئول واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم خانم دکتر مژده علمداریان در تاریخ های ۳۰/۳/۹۶ و ۳۱/۳/۹۶ در پایگاه های بسیج خواهران کوثر و

کلاس آموزشی سبک زندگی درماه مبارک رمضان درسمیرم

درتاریخ ۱/۴/۹۶ کلاس آموزشی باعنوان سبک زندگی سالم درپایگاه بسیج خواهران کوثر برگزارگردید دراین جلسه کارشناس بهداشت روان امید

شرکت درراهپیمایی روز قدس کارکنان شبکه بهداشت ودرمان سمیرم

دیروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزجهانی قدس کارکنان شبکه بهداشت درراهپیمایی روزجهانی قدس شرکت کردند وباشعارهای مرگ

جلسه کمیته پایش وارزشیابی شهرستان سمیرم

درتاریخ ۳۱/۳/۹۶ ساعت ۱۰ صبح جلسه کمیته پایش وارزشیابی شهرستان دردفتر مدیریت شبکه بهداشت با حضور معاونت بهداشتی واعضای تیم پایشگر کارشناسان واحدهای مادران،مبارزه بابیماریها،بهورزی،سلامت

تشخیص و درمان بیمار مبتلا به orf در مرکزسلامت حنا سمیرم

بیماری ORF یکتشخیص و درمان بیمار مبتلا بهorf تشخیص بیماری درمرکز سلامت شهر حنا بررسی وپیگیری بیمارمشکوک بهcchf که توسط خانم دکتر حیدری مسئول محترم مرکز جامع سلامت شهری حنا طی پیگیری وشرح حال ومعاینه وبررسی آزما یش بیمار  انجام شد ،خوشبختانهcchfرد شد وبیمار مبتلا. بهORF می باشد. بیماری ویروسیه که در بز و گوسفند ایجاد بیماری میکنه

بیماریهای مشترک انسان ودام درمرکزسلامت بهشتی سمیرم

آموزش بیماریهای مشترک بین انسان و دام تب مالت ،تب کریمه کنگو و همچنین هاری و بیماریهای منتقله از آب و غذا درروستای قلعه قدم برای زنان

برگزاری جلسه آموزشی بیماری تب مالت درروستای بارند سمیرم

جلسه اموزشی بیماریهای مشترک بین انسان ودام از جمله تب مالت وتب کریمه کنگو وهم چنین بیماریهای منتقله از آب وغذا مثل وبا توسط خانم دکتر

برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان ودام درمهرگرد سمیرم

جلسه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان  درتاریخ ۲۹/۳/۹۶ توسط خانم دکتر صدیقی مسئول مرکز جامع سلامت  مهرگرد وهمکاری

جلسه آموزشی بیماری های منتقله ازغذا دربیده سمیرم

جلسه آموزشی بیماریهای منتقله از غذا ،  در مرکز جامع سلامت  بیده تاریخ ۲۸/۳/۹۶ توسط خانم دکتر فرهمند و خانم دکتر کاشانی. و همکاری

جلسه اموزشی پیشگیری وراهای مقابله با گال وشپش درروستای نوراباد سرباز سمیرم

در تاریخ .۲۷/۳/۱۳۹۶ کمیته  بیماریهای  مشترک بین انسان و حیوان  با هدف آموزش بیماری  تب خونریزی دهنده  کریمه کنگو

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان سمیرم RSS

ارتباط با ما

ادرس:فلکه ساعت ،خیابان ابن سینا

شماره تلفن: ۵۳۶۶۰۲۶۳،۵۳۶۶۰۲۶۲،۵۳۶۶۰۲۶۱

ایمیل:semirom.health@mui.ac.ir

سیستم گویای اداره بازرسی ،ارزیابی:۳۷۹۲۲۲۰۰